mgr Ewa Żbikowska

Dyrektor Biblioteki

75 722 24 69


Jestem absolwentką 5-letnich studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, dodatkowa specjalizacja biblioteki szkolne i pedagogiczne. Studiując, równocześnie zdobywałam doświadczenie zawodowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaniu, gdzie przed objęciem stanowiska Dyrektora zatrudniona byłam na stanowisku kustosza, instruktora ds. bibliotek w powiecie lubańskim. Wcześniej pracowałam w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów i w Czytelni lubańskiej Biblioteki. W dotychczasowej blisko 15-letniej pracy w Bibliotece miałam okazję uczestniczyć w wielu szkoleniach, konferencjach i warsztatach dla bibliotekarzy i instruktorów, poznać i nawiązać współpracę z metodykami oraz trenerami z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, ukończyć cykl szkoleń dla dyrektorów bibliotek „Kieruj w dobrym stylu” w Warszawie organizowanych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Szkołę Liderów, w tym szkolenie rozwijające umiejętności przywódcze, szkolenie dla inicjatorów spotkań dyrektorów bibliotek oraz coaching indywidualny. Moja kandydatura na Dyrektora Biblioteki w 2014 roku była poparta i wysunięta przez pracowników lubańskiej Biblioteki, przedstawicieli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich do którego zrzeszyłam się w 2003 roku oraz Koła Organizacji NSZZ „Solidarność” przy MiPBP w Lubaniu, któremu od 2013 roku przewodniczyłam z wyboru pozostałych związkowców. Dziękuję moim koleżankom i kolegom, którzy codziennie dodają mi siły i wiary w dobre dziś i jeszcze lepsze jutro. To dzięki Wam tworzymy energiczny i kreatywny zespół, a sama Biblioteka dzięki takiej zaangażowanej, dobrze wykształconej i zmotywowanej do działania kadrze ma szanse na dalszy rozwój.

Małgorzata Kołbuc

Sekretarka-kadrowa

75 722 24 69 wew.11


Pełnię funkcję sekretarki-kadrowej od 01.08.2014 r. Ukończyłam studia licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie na kierunku administracja w specjalności administracja samorządowa. Wybór kierunku studiów był częściowo podyktowany moimi zainteresowaniami na temat wiedzy w wielu sferach życia publicznego–politycznego oraz gospodarczego. W wolnym czasie chętnie czytam książki, słucham muzyki. Jestem osobą konsekwentną i skrupulatną w działaniu. Nie mam żadnych problemów z harmonijną organizacją pracy i z elastycznym dopasowaniem się do zmieniających się okoliczności. Praca na tym stanowisku sprawia mi ogromną przyjemność, lubię pracę z ludźmi:)

Przemysław Kołbuc

Bibliotekarz sytemowy - informatyk

75 722 24 69 wew.18


W Bibliotece pracuje od 01.06.2014 r. na stanowisku Bibliotekarz systemowy – informatyk. Ukończyłem studia licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie na kierunku administracja w specjalności gospodarka publiczna oraz podyplomowe studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Wrocławskim. Moją pasją od zawsze były komputery i świat technologii. Potrafię pracować w grupie, jak również samodzielnie. Jestem osobą kreatywną i staram się korzystać z niestandardowych rozwiązań. Komunikatywność jest jedną z moich głównych cech, która przydaje się nie tylko w życiu codziennym, ale także w pracy. Lubię pracę z ludźmi.

mgr Urszula Wójtowicz

Kierownik działów udostępniania

75 722 24 69 wew.16


Ukończyłam studia o kierunkach: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, pedagogikę i resocjalizację. Od wielu lat związana jestem z pracą w kulturze. Obecnie pracuję w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lubaniu na stanowisku kustosza i pełnię funkcję Kierownika Wypożyczalni Ogólnej dla Dorosłych oraz Działów Udostępniania Zbiorów. Organizuję wystawy, spotkania autorskie, imprezy okolicznościowe, lekcje biblioteczne. Prowadzę dwie grupy literackie: Grupę Młodych Twórców „Szuflada” i Klub Miłośników Książki, działające w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki we Wrocławiu. Uczestniczę w różnych szkoleniach, warsztatach i forach. Swoją codzienną pracą chcę zmienić stereotypowy pogląd dotyczący wizerunku Bibliotekarza i Biblioteki, pokazując, że jest to nowoczesne, przyjazne miejsce, w którym pracują kreatywni, komunikatywni i kompetentni Bibliotekarze.

mgr Tina Sroka

Bibliotekarz

75 722 24 69 wew.16


Pracuję na stanowisku bibliotekarza w Wypożyczalni dla Dorosłych. Zajmuję się obsługą czytelników, wprowadzaniem zbiorów do elektronicznej bazy danych, wykonuje wszelkie obowiązki związane z prawidłowym funkcjonowaniem działu. Wspieram ponadto działalność kulturalną i promocyjną Biblioteki. Jestem absolwentką Filologii polskiej i Filologii angielskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych w 2016 roku rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych. W wolnych chwilach uwielbiam czytać powieści kryminalne.

mgr Marta Kaba

Kierownik Oddziału dla Dzieci

75 722 24 69 wew.13


Ukończyłam studia magisterskie z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim - specjalność nauczycielska oraz dodatkowo polonista jako lider i animator społeczności lokalnej. Podczas studiów starałam się poszerzać zakres swoich zainteresowań. Uczestniczyłam w wielu kursach, szkoleniach i warsztatach oraz projektach. Nieustanna chęć zdobywania nowych umiejętności zaowocowała ukończeniem studiów podyplomowych na kierunkach resocjalizacja, socjoterapia, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. Wybór kierunków studiów nie był przypadkowy. Podyktowany był pasją, którą jest praca z dziećmi i młodzieżą. Pasja stanowiła także wiodącą rolę przy wyborze drogi zawodowej. Funkcję Kierownika Oddziału dla Dzieci MiPBP w Lubaniu pełnię od niespełna roku. Był to rok pracy intensywnej i dającej mnóstwo satysfakcji oraz energii. To także okres zdobywania kolejnych umiejętności. Moje kwalifikacje zwiększył udział w szkoleniach i warsztatach.Kontakt z młodymi czytelnikami oraz literaturą stanowi dla mnie inspirację do dalszych działań. Pełniąc funkcję Kierownika Oddziału dla Dzieci, staram się kreować bibliotekę jako miejsce kreatywne, otwarte, przyjazne. Miejsce, w którym rozpoczyna się najpiękniejsza podróż - do świata literatury.

mgr Agnieszka Miedzińska

Bibliotekarz

75 722 24 69 wew.13


Jestem absolwentką studiów magisterskich z zakresu filologii germańskiej oraz studiów podyplomowych - przygotowanie pedagogiczne na Uniwersytecie Opolskim, studów podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ukończyłam także kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, kurs kwalifikacyjny z bibliotekoznawstwa oraz kurs dokształcający - wychowawca placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Brałam udział w treningu pamięci i koncentracji w Szkole Pamięci Wojakowskich. Po ukończeniu studiów pracowałam jako nauczyciel języka niemieckiego w Szkole Podstawowej w Siekierczynie. Dzięki częstemu korzystaniu z tamtejszej biblioteki mogę dostrzegać i analizować podobieństwa i różnice w funkcjonowaniu bibliotek szkolnych i publicznych. Przez dwa lata pracowałam w bibliotece szkolnej w gimnazjum, gdzie zdobywałam swoje pierwsze doświadczenia w pracy z księgozbiorem i czytelnikami. Moim głównym zadaniem, oprócz obsługi użytkowników biblioteki, była konserwacja księgozbioru, renowacja starych i zniszczonych książek. Pracując w szkolnej bibliotece, brałam też udział w Sieci Współpracy i Samokształcenia Doskonalenia Nowoczesna biblioteka oraz Multimedia na lekcjach przedmiotów humanistycznych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu. Zanim zostałam zatrudniona w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lubaniu, odbywałam w niej staż (14.10.2015 r. - 30.06 2016r.) roku, podczas którego zostałam wdrożona m.in. w prace przy komputeryzacji biblioteki. Pracownikiem Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lubaniu, zatrudnionym w ramach Bonu Zatrudnieniowego w Lubaniu, jestem od 22.08.2016 roku. Dzięki pracy w bibliotece poznałam metodykę opracowywania woluminów w systemie bibliotecznym Aleph oraz zadania, które są niezbędne podczas inwentaryzacji zbiorów.

mgr Ewelina Szarkowska

Kierownik Czytelni i Działu Informacyjno-Bibliograficznego z Czytelnią internetową

75 722 24 69 wew.15


Jestem absolwentką studiów na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lubaniu pracuję od lipca 2014 r. Zaczynałam jako Bibliotekarz w Wypożyczalni dla Dorosłych, a od listopada 2014 r. jestem Kierownikiem Czytelni i Działu Informacyjno-Bibliograficznego. Do moich obowiązków należy m.in. udostępnianie zbiorów czytelnikom i udostępnianie zasobów internetowych. Ponadto w zakres moich kompetencji wchodzi uzupełnianie zbiorów o nowości wydawnicze, współtworzenie w ramach systemu Aleph: Kartoteki Regionalnej Dolnego Śląska, Kartoteki Dokumentów Życia Społecznego, retrospektywne opracowywanie księgozbioru wszystkich działów biblioteki, a także prowadzenie akcesji czasopism i dokonywanie selekcji zbiorów. Od stycznia 2016 r. moim zadaniem jest też współtworzenie zasobów Cyfrowego Dolnego Śląska w kolekcji „Lubańska Biblioteka Cyfrowa”. Wybór pracy w takim zawodzie wynikał z moich zainteresowań. Książki zawsze były moją pasją. Od dziecka lubiłam czytać i chodziłam do biblioteki. W pracy podoba mi się szeroki wachlarz możliwości jaki proponuje biblioteka. Innymi moimi zainteresowaniami są podróże oraz słuchanie muzyki.

Irena Gibała

Kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

75 722 24 69 wew.14


Pełnię funkcję kierownika Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. Ukończyłam Państwowe Studium Kulturalno Oświatowe i Bibliotekarskie we Wrocławiu na kierunku bibliotekarstwo. Z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Lubaniu związana jestem od 1980 roku. Zajmuję się ewidencją i opracowaniem zbiorów bibliotecznych w systemie Aleph, a także dokonuję selekcji (ubytkowania) księgozbioru oraz przeprowadzam scontra (spisy kontrolne książek) w poszczególnych działach i filiach MiPBP w Lubaniu. Bardzo lubię pracę z książką.

Agnieszka Przewłocka

Bibliotekarz

75 722 24 69 wew.14


Pełnię funkcję bibliotekarza w Dziale Gromadzenia i Udostępniania Zbiorów. Do moich obowiązków należy m.in.: gromadzenie zbiorów dla działów Biblioteki, selekcja grupy materiałów do ubytkowania, sporządzanie protokołów ubytków, inwentaryzowanie książek. Pomagam również w organizacji zajęć dla najmłodszych w Oddziale dla Dzieci. Jestem absolwentką studiów licencjackich na kierunku Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna w Karkonoskiej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze. W okresie 24.07 – 10.12.2015 r. odbywałam staż w MiPBP w Lubaniu, po którego zakończeniu otrzymałam umowę w ramach bonu zatrudnieniowego przyznanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu. Wolny czas spędzam czytając książki i słuchając muzyki. Lubię także dobry film i spotkania z przyjaciółmi.

mgr Magdalena Matusiak

Instruktor ds. Bibliotek w Powiecie

75 722 24 69 wew.14


Jestem absolwentką Podyplomowych Studiów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyłam także Filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Teologię Na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Od 8 lat pracuję w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lubaniu, obecnie na stanowisku Instruktora Ogólnego ds. Bibliotek. Do moich zadań należy również opracowanie zbiorów specjalnych (multimedia) w systemie bibliotecznym Aleph, organizacja szkoleń dla bibliotekarzy, a także opracowania statystyczne dotyczące całego powiatu. Należę do grona szczęściarzy, którzy lubią swoją pracę.

Monika Tarasiewicz

Kierownik Filii nr 2

75 721 39 20 wew. 250


Jestem kierownikiem Filii nr 2 (przy Łużyckim Centrum Medycznym w Lubaniu). Ukończyłam Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu (popularna do dziś szkoła, w skrócie nazywana przez studentów SKIBA). Praca, którą wykonuje podyktowana była świadomym wyborem. Zapewnia mi kontakt z ludźmi, dla których książka w życiu odgrywa dużą rolę. Jednym z moich obowiązków jest prowadzenie zajęć na Oddziale Dziecięcym i Oddziale Pielęgnacyjno-Opiekuńczym. Staram się umilać czas małym pacjentom i podopiecznym tych dwóch oddziałów. Dla dzieci przygotowuje zajęcia plastyczne, a dla osób w jesieni ich życia głośne czytanie literatury pięknej. Ponad to od 2003 roku nawiązana została moja współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej przy TPD w Lubaniu pod szyldem Biblioteki. Zajęcia te polegają na indywidualnej pracy z uczestnikami oraz organizowanie warsztatów w grupach i pracowniach na tematy wybrane wspólnie z instruktorami terapii zajęciowej. Jest to niezwykle rozwijająca praca, pokazująca że niepełnosprawność intelektualna nie jest przeszkodą w obcowaniu z książką. Dodatkowo w każdy piątek prowadzę kółko plastyczne dla dzieci na Filii nr 3 (Osiedle Piast) MiPBP w Lubaniu.

Joanna Dudziak

Kierownik Filii nr 3

75 722 29 79


Pełnię funkcję kierownika Filii Nr 3 od 01.06.2016 r. Wcześniej pracowałam w Oddziale dla Dzieci MiPBP w Lubaniu, na stanowisku kierownika Oddziału dla Dzieci (od 01.07.2007 r.) Ukończyłam Państwowe Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie, Wydział Bibliotekarski we Wrocławiu w 1990 roku. Od 1991 roku związana jestem zawodowo z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Lubaniu.

Małgorzata Heidykiewicz

Kierownik Filii nr 4

503 019 822


Zatrudniona w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej jestem od 02.09.1985 r. Od 02.02.2015 r. pełnie Funkcje Kierownika Filii Nr 4. Jestem w stałym kontakcie z wydawnictwami, księgarniami, aby być na bieżąco z tym co się dzieje na rynku księgarskim i móc właściwie kompletować zbiory. Praca na tym stanowisku sprawia mi ogromną przyjemność, mam stały kontakt z czytelnikami, dzięki czemu mogę w miarę możliwości spełniać jego zainteresowania.

Agnieszka Wierzbicka

Kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej oddziału Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu

75 722 68 35


Kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej oddziału Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu. Z wykształcenia nauczyciel. Umiejętność i zainteresowania: pedagog - resocjalizator, muzyk, ekolog, instruktor ZHP i ekoedukator. Działacz proekologiczny na rzecz rozwoju zrównoważonego, ochrony przyrody i środowiska. Prowadzi szeroką działalność edukacyjną i wychowawczą z zakresu przyrody, ekologii i ochrony środowiska. Autorka publikacji prasowych, książkowych i innych. Uhonorowana medalem "Zasłużony dla miasta Lubania" w 2009 roku.

mgr inż. Agnieszka Łasica

Starszy specjalista ds. ekologii

75 722 68 35


Ukończyła Akademię Rolniczą we Wrocławiu na kierunku ochrona środowiska. Studia podyplomowe na kierunkach bibliotekoznawstwo i informacja naukowa oraz przygotowanie pedagogiczne. Starszy specjalista do spraw ekologii Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej oddział Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu. W RCEE pracuje od dziesięciu lat. Prowadzi finanse RCEE, zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów, udzielaniem informacji. Przygotowuje wystawy, organizuje konkursy, rajdy, imprezy sportowe. Prowadzi zajęcia i warsztaty edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży.