mgr Izabela Uśpieńska - Domagała

Dyrektor Biblioteki

75 722 24 69


mgr Marzena Szlak

pracownik ds. administracyjnych

75 722 24 69 wew.11


mgr Urszula Wójtowicz

Kierownik Działu Udostępniania Zbiorów

75 722 24 69 wew.16


mgr Anita Baranowska

młodszy bibliotekarz w Oddziale dla Dzieci

75 722 24 69 wew.13


mgr Tina Sroka

Bibliotekarz systemowy

75 722 24 69 wew.14


mgr Ewelina Szarkowska

starszy bibliotekarz w Czytelni i Dziale Informacyjno-Bibliograficznego z czytelnią internetową

75 722 24 69 wew.15


Irena Gibała

bibliotekarz

75 722 24 69 wew.14


mgr Magdalena Matusiak

Kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

75 722 24 69 wew.14


Jacek Sławiński

Informatyk

75 722 24 69 wew. 11


Monika Tarasiewicz

starszy bibliotekarz w Filii nr 2


Joanna Dudziak

sarszy bibliotekarz w Filii nr 3

75 722 29 79


Małgorzata Heidykiewicz

bibliotekarz w Filii nr 4

503 019 822


Agnieszka Wierzbicka

Kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej oddziału Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu

75 722 68 35


mgr inż. Agnieszka Łasica

główny specjalista ds. ekologii

75 722 68 35


Zdzisław Malczyk

Konserwator, pracownik obsługi

75 722 24 69 wew.14


mgr Ewa Żbikowska

75 722 24 69