Lubańska Biblioteka Cyfrowa

Szanowni Państwo, 25 stycznia b.r. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaniu podpisała porozumienie z Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska, którego intencją jest aktywna współpraca w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska.

Poprzez digitalizację wybranych przez MiPBP zbiorów regionalnych i upowszechnianie ich na platformie Cyfrowy Dolny Śląsk w kolekcji „Lubańska Biblioteka Cyfrowa” (http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra/collectiondescription…). Celem projektu jest prezentacja na wspólnej platformie cyfrowej elektronicznych wersji dawnych i współczesnych publikacji regionalnych, znajdujących się w dolnośląskich bibliotekach publicznych, archiwach, muzeach, instytucjach kultury, placówkach oświatowych, a także będących w posiadaniu organizacji, stowarzyszeń i osób prywatnych.
Stąd nasza prośba również do Państwa, aby wszystkie chętne osoby posiadające pamiątki historyczne związane z naszym regionem, tj. fotografie, pocztówki, dokumenty, książki, gazety, itp. zgłaszały się do Czytelni MiPBP i udostępniły je nam, tym samym przyczyniając się do powiększenia zasobów naszej Biblioteki Cyfrowej. Powierzone materiały zostaną zarchiwizowane poprzez skanowanie, a oryginał w stanie nienaruszonym zwrócony właścicielowi.

Więcej informacji: Kierownik Czytelni i Działu Informacyjno-Bibliograficznego MiPBP w Lubaniu Ewelina Szarkowska, tel. 75 722 24 69 wewn. 15, e-mail: czytelnia.luban@wp.pl