FINAŁ „II FESTIWALU WIERSZY CIEPŁYCH I POGODNYCH IM. HUBERTA HORBOWSKIEGO“

27 września 2022r. w sali lustrzanej Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu uroczyście podsumowano „II Festiwal wierszy ciepłych i pogodnych im. Huberta Horbowskiego”. Wręczono upominki laureatom turnieju poetyckiego, zaprezentowano nagrodzone utwory, a na zakończenie zebrani wysłuchali autorskiego koncertu poezji śpiewanej zespołu MuzyKuny z Jeleniej Góry.

W ramach projektu trwającego od marca odbyły się:

a) warsztaty haiku- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu prowadzone przez Krystynę Sławińską;

b) warsztaty limeryków również prowadzone przez Krystynę Sławińską w bibliotece w Lubaniu;

c) warsztaty literackie prowadzone w lubańskiej bibliotece przez Rafała Różewicza w bibliotece.

Został również rozpisany konkurs na wiersz ciepły i pogodny w ramach „Turnieju im. Huberta Horbowskiego“.

Jury w składzie: Joanna Dudziak, Magdalena Kepke, Wioleta Szymków, Monika Tarasiewicz i Urszula Wójtowicz ustaliło następujący werdykt:

W kategorii “Dzieci i młodzież”:

I miejsce – Julia Klich z KZL w Lubaniu za wiersz “Deszcz i pająk”;

II miejsce – Julia Nowakowska z KZL w Lubaniu za wiersz “Szczęście”;

III miejsce – Kaja Łuńczuk z ZSP im.A.Mickiewicza w Lubaniu za wiersz “Jesienna słota”;

III miejsce – Weronika Mysłek z Jeleniej Góry za wiersz “Ja to wiem”.

W kategorii “Dorośli”:

I miejsce – Andrzej Szwancar z Wrocławia za wiersz “Mój azyl osobisty”;

II miejsce – Jan Kiszczyński z Lubania za wiersz “Wspomnienia z dzieciństwa”;

III miejsce – Antonina Zakrzewska z Nowogrodźca za wiersz “O czytaniu”.

IV miejsce – Elżbieta Moskalewicz-Strojna z Lubania za wiersz “Wiosenne marzenia”;

V miejsce – Alicja Ramus z Katowic za wiersz “Patrzeć wzrokiem Bazyliszka”;

VI miejsce – Halina Herudzińska za wiersz “A ja, czytając”.

„II Festiwal wierszy ciepłych i pogodnych im. Huberta Horbowskiego” to jeden z projektów będący lokalną inicjatywą, wykonaną dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 w ramach zadania: “Kultura zbliża…zwłaszcza w bibliotece”.

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym tegoroczny festiwal mógł się odbyć, a szczególnie:

Pani dyrektor Izabeli Uśpeńskiej-Domagale i wszystkim pracownikom Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu;

Pani dyrektor Grażynie Glodek i pracownikom Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu;

Członkiniom jury: Joannie Dudziak, Magdalenie Kepke, Wiolecie Szymków, Monice Tarasiewicz i Urszuli Wójtowicz.

Pani Dorocie Pietrzak, Monice Meli i Joannie Marczyńskiej- nauczycielkom, które pomogły w przeprowadzeniu warsztatów z udziałem młodzieży.

Witoldowi Stambulskiemu i zespołowi MuzyKuny.

Kamilowi Krzemińskiemu i wszystkim, którzy życzliwością, dobrym słowem, radą i pomocą pomogli mi w trudzie przeprowadzenia wszystkich działań projektowych.

Liderka inicjatywy lokalnej- Krystyna Sławińska

Podobne wpisy