mgr Izabela Uśpieńska-Domagała

Dyrektor Biblioteki

tel. 75 722 24 69, mail: i.uspienska@bibliotekaluban.pl


mgr Marzena Szlak

Pracownik ds. administracyjnych

tel. 75 722 24 69 wew.11, mail. m.szlak@bibliotekaluban.pl


mgr Urszula Wójtowicz

Kierownik Działu Udostępniania Zbiorów, starszy kustosz

tel. 75 722 24 69 wew.16, mail. u.wojtowicz@bibliotekaluban.pl


mgr Anita Baranowska

Młodszy bibliotekarz w Oddziale dla Dzieci

tel. 75 722 24 69 wew.13, mail. a.baranowska@bibliotekaluban.pl


mgr Ewelina Szarkowska

Starszy bibliotekarz w Czytelni i Dziale Informacyjno-Bibliograficznego z czytelnią internetową

tel. 75 722 24 69 wew.15, mail. e.szarkowska@bibliotekaluban.pl


mgr Aneta Kisiel-Szpila

Instruktor ds. bibliotek w powiecie, młodszy bibliotekarz w Oddziale dla Dzieci

tel. 75 722 24 69 wew.13, mail. a.szpila@bibliotekaluban.pl


mgr Magdalena Matusiak

Kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, kustosz

tel. 75 722 24 69 wew.14, mail. m.matusiak@bibliotekaluban.pl


mgr Iwona Brzezowska

Specjalista do spraw promocji

tel. 75 722 24 69 wew. 11, mail. i.brzezowska@bibliotekaluban.pl


Jacek Sławiński

Informatyk, koordynator dostępności

tel. 75 722 24 69 wew. 18, mail. j.slawinski@bibliotekaluban.pl


Monika Tarasiewicz

Starszy bibliotekarz w Filii nr 2

tel. 518-022-989, mail. m.tarasiewicz@bibliotekaluban.pl


Joanna Dudziak

Starszy bibliotekarz w Filii nr 3

tel. 75-722-29-79, mail. j.dudziak@bibliotekaluban.pl


Małgorzata Heidykiewicz

Bibliotekarz w Filii nr 4

tel. 503-019-822, mail. m.heidykiewicz@bibliotekaluban.pl


mgr inż. Agnieszka Łasica

Kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej, główny specjalista ds. ekologii

tel. 75-722-68-35, mail. ekoluban@interia.pl


mgr Barbara Krupa-Kapuśniak

Młodszy bibliotekarz w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej

tel. 75-722-68-35, mail. ekoluban@interia.pl


Zdzisław Malczyk

Konserwator, pracownik obsługi

tel. 75 722 24 69 wew.14


Anna Zawierowska

Pracownik obsługi