Informacja o grantach dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu

INFORMACJA O GRANTACH DLA MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBANIU

Chcieliśmy Państwa poinformować, iż Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaniu otrzymała dofinansowania do projektów złożonych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

W programie „Partnerstwo dla książki”:

1. Projekt „Biblioteka dla każdego”- grant w wysokości 20.093 zł przeznaczony na działania promujące książkę i bibliotekę.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z lokalnymi podmiotami w dniach od 15 maja do 27 grudnia 2018 r. i zakłada cykl spotkań i wydarzeń adresowanych do dzieci, młodzieży

i dorosłych mających na celu promocję literatury, czytelnictwa, zwiększenie roli biblioteki w społeczności lokalnej. Realizacja zadania przyczyni się do ugruntowania pozycji lubańskiej biblioteki jako ośrodka o skutecznym oddziaływaniu kreatywnym, zdolnego do inicjowania działań o charakterze artystycznym, podnoszących kompetencje intelektualne mieszkańców

i umiejącego aktywnie współpracować z lokalnymi partnerami.

W ramach działań projektowych zaplanowano spotkania autorskie, m.in. z Katarzyną Grocholą (?), warsztaty dla uczniów i przedszkolaków z ilustratorem książek dla dzieci, autorem książek fantastycznych i inne.

2. Projekt „Atrakcyjny bibliotekarz w nowoczesnej bibliotece”- cykl szkoleń dla bibliotekarzy Powiatu Lubańskiego- grant w wysokości 17.024 zł przeznaczony na organizację szkoleń specjalistycznych, których efektem końcowym będzie unowocześnienie i urozmaicenie oferty bibliotecznej, by skutecznie promować książki i biblioteki oraz popularyzować postawy czytelnicze wśród mieszkańców Lubania.

Chcemy przy pomocy odpowiednich technik i narzędzi szkoleniowych pokazać bibliotekarzom sposoby na zmianę wizerunku biblioteki w środowisku lokalnym, by wzmocnić jej funkcję i podnieść prestiż zawodu bibliotekarza. Poprzez przeprowadzone szkolenia wzrosną kompetencje pracowników bibliotek, co przyczyni się do wdrażania nowatorskich narzędzi

i usług w bibliotekach, a co docelowo podnosić będzie kompetencje czytelnicze odbiorców, szczególnie tych młodych, a także wykształci nawyk systematycznego korzystania

z dziedzictwa literackiego.

 

W programie „Promocja czytelnictwa”:

1. Projekt „Z książką w podróży i podróży”- I Lubański Festiwal Literacki- grant w wysokości 21.000 zł przeznaczony na organizację dwutygodniowej imprezy literackiej, której motywem przewodnim będzie „podróż” nie tylko ta fizyczna, ale również ta w głąb utworów literackich.

Zadanie obejmuje wiele sposobów promocji książki tradycyjnej, ebooków, portali o tematyce podróżniczej, wspomagania procesów czytelniczych, jednocześnie aktywizujących lokalną społeczność. Realizacja projektu to dwa wrześniowe tygodnie (17-29.09.2018 r.) intensywnych działań, do których zaangażowani zostaną partnerzy na terenie całego miasta. Zorganizowane zostaną spotkania z osobami, które przedstawiać będę temat podróży jako poznawanie nieznanych miejsc, ale również podróży, w których ważna jest osobowość człowieka. Będą to podróżnicy- amatorzy, autorzy literatury podróżniczej, dziennikarze. Zaproszeni zostaną autorzy blogów poruszający w swoich zapiskach praktyczne zagadnienia dotyczące podróżowania. Chcemy zaprezentować też twórców opracowań literatury językoznawczej, którzy zabiorą nas w podróż do krainy poezji, literatury romantycznej, przeżyć wewnętrznych.

Zwieńczeniem Festiwalu będzie zorganizowana na Rynku impreza plenerowa, podczas której przygotowany zostanie kiermasz książek o tematyce podróżniczej, odbędzie się koncert grupy wokalnej z utworami, w których pobrzmiewa motyw „podróży”, swoje oferty zaprezentują lokalne biura turystyczne.

Informacje o planowanych wydarzeniach pojawiać się będą na stronie www.bibliotekaluban.pl, na portalu społecznościowym (Facebook) Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

w Lubaniu, lokalnych portalach informacyjnych.

Podobne wpisy