O nas

We współczesnym świecie, którym rządzą zasady gospodarki rynkowej, ukierunkowanej i nastawionej na zysk, obok podmiotów gospodarczych, funkcjonują także takie, których głównym motywem działania nie są cele finansowe, lecz społeczne, nie przynoszące wymiernego efektu ekonomicznego. Taką właśnie organizacją jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu. Głównym zadaniem tej jednostki jest zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych w oparciu o zasadę równego dostępu do usług dla wszystkich mieszkańców miasta, niezależnie od wieku, statusu społecznego, wyznania narodowości, języka i płci.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaniu jest instytucją kultury wpisaną już od 1947 roku w świadomość lokalnej społeczności i w swojej długiej historii przechodziła wiele zmian organizacyjnych. Obecnie główne działy mieszczą się w odrestaurowanych pomieszczeniach zabytkowego Ratusza (Czytelnia i Dział Informacyjno – Bibliograficzny z czytelnią internetową, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Oddział dla Dzieci, Wypożyczalnia dla Dorosłych, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej). Biblioteka Główna posiada ponadto trzy filie rozmieszczone w różnych dzielnicach miasta: Filia Nr 2 (Łużyckie Centrum Medyczne), Filia Nr 3 (Osiedle Piast), Filia Nr 4 (Księginki). Terenem działania Biblioteki jest obszar obejmujący miasto Lubań i powiat lubański. Stanowi komunalną instytucję kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Lubań w dniu 1 lipca 1992 r. pod nr 3 i posiada osobowość prawną. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miejska Lubań. Nadzór sprawuje Burmistrz Miasta Lubań. Opieka merytoryczna należy do Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.

MiPBP w Lubaniu pełni dodatkowo obowiązki biblioteki powiatowej. Współpracuje i sprawuje nadzór nad gminnymi bibliotekami w powiecie lubańskim. Budowanie pozytywnego wizerunku biblioteki wymaga systematycznego podnoszenia jakości pracy, rozwoju zawodowego pracowników, elastyczności i uatrakcyjniania oferty. Jej działalność jest nastawiona na promocję książki i czytelnictwa, uwzględniając ekspansję internetu i wydawnictw audio, przy jednoczesnym wykorzystaniu nowych technologii i narzędzi informacyjnych w codziennej pracy. Dlatego też Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaniu dba o autopromocję w środowisku lokalnym, zacieśnia współpracę z innymi jednostkami kultury oraz nawiązuje kontakty z nowymi partnerami. Dzięki wykorzystaniu grantów ministerialnych wzbogaca zbiory o nowe nośniki (płyty DVD, audiobooki).

Obecnie model funkcji i zadań bibliotek publicznych obejmuje zarówno tradycyjne zadania wypożyczania i udostępniania zbiorów, jak i pełnienie roli lokalnego centrum kultury i ośrodka informacji. Biblioteka jest przede wszystkim ważnym miejscem publicznym, stanowiącym nie tyko miejsce pracy i skupienia, miejsce wymagające ciszy i powagi, ale także przestrzeń rozmowy i aktywności. Biblioteka to ludzie, zarówno ci w niej pracujący, jak i użytkownicy.

Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki dążymy do ożywienia lokalnego środowiska czytelniczego. Staramy się być nowoczesną instytucją, aktywną, przyjazną dla wszystkich, proponującą bogaty program działań kulturalnych i oświatowych. Chcielibyśmy, aby nasza Biblioteka nie była postrzegana tylko jako wypożyczalnia książek, ale jako przyjazne miejsce spotkań.