Sieciowanie w projekcie BLISKO

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Lubaniu kończy realizację dwuletniego projektu „Kultura zbliża…zwłaszcza w bibliotece”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji zadań w Kierunku interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność.

Głównym celem projektu było wzmocnienie roli bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze. Ale też wzmacnianie kompetencji bibliotekarzy poprzez udział w szkoleniach, wizytach studyjnych i sieciowaniu.

Temu też służył wyjazd do Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie, która od kilku lat funkcjonuje w budynku po adaptacji dawnego dworca oraz kolejowego budynku technicznego. W efekcie realizacji tej odważnej wizji architektonicznej, powstał unikatowy kompleks kulturalny, który może być inspiracją dla innych bibliotek.

W wyjeździe, oprócz lubańskich bibliotekarzy, uczestniczyli bibliotekarze z powiatu lubańskiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego, a także burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński, który przyjął zaproszenie dyrektora lubańskiej biblioteki, by zapoznać się z funkcjonowaniem instytucji kultury w zmodernizowanych obiektach.

W spotkaniu w pleszewskiej bibliotece uczestniczył Arkadiusz Ptak – Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, który opowiedział o idei adoptowania obiektów pokolejowych na placówki kultury (oprócz biblioteki w starej zajezdni funkcjonuje Zajezdnia Kultury Pleszew), oraz praktycznych aspektach prowadzenia inwestycji.

Korzystając z okazji grupa bibliotekarzy wybrała się również do nieodległego Jarocina, by obejrzeć tamtejszą filię biblioteczną Kamienica Kultury, która jest także efektem głębokiej przebudowy dawnego centrum handlowego w obiekt biblioteczno-kulturalny.

Wszystkie te miejsca charakteryzują się ciekawymi rozwiązaniami mającymi na celu wykreowania biblioteki jako miejsca otwartego na potrzeby czytelników, atrakcyjnego i zachęcającego do korzystania z oferty biblioteki.

Podobne wpisy