WIZYTA STUDYJNA LUBAŃSKICH BIBLIOTEKARZY

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu realizuje zadanie „Kultura zbliża…zwłaszcza w bibliotece”, którego celem jest wzmacnianie roli bibliotek jako „trzeciego miejsca” . Projekt przewiduje podnoszenie kompetencji pracowników biblioteki i wzmacnianie partnerstw. Takim działaniem było zorganizowanie wyjazdu studyjno-szkoleniowego adresowanego dla bibliotekarzy z powiatu lubańskiego i powiatów ościennych.

Pierwszy punkt programu to wizyta w gogolińskiej bibliotece, która od kilku lat funkcjonuje na nowo wyremontowanym dworcu kolejowym, co jest inspiracją dla lubańskiej biblioteki. Podczas spotkania Dyrektor gogolińskiej książnicy przybliżyła nam strukturę i działalność placówki, oprowadziła po obiekcie. Następnie nasza grupa i bibliotekarze z lokalnych bibliotek uczestniczyli w szkoleniu „Biblioteka hybrydowa- jak organizować działania animacyjne łącząc rzeczywistość online i offline”. Prowadzący Marcin Skrabka ( goodbooks) pokazał, jak działać w dwóch światach: online i tym rzeczywistym, jak oba światy mogą się przenikać i jak dzięki temu można rozszerzyć usługi biblioteki i podnieść jej atrakcyjność dla czytelników i użytkowników. Kolejny dzień to rozmowy o lokalnych partnerstwach, a miejscem do działania był Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie, którego pani Dyrektor zapoznała nas z różnorodnymi propozycjami działalności dla mieszkańców. Zobaczyliśmy ciekawe i praktyczne rozwiązania, jakie zastosowano w budynku, ale co najważniejsze- poznaliśmy dobre praktyki na rozwijanie partnerstw lokalnych, współpracę lokalnych środowisk, a także działania z partnerami międzynarodowymi.

Kolejna biblioteka na trasie wyjazdu to Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu łącząca swoim wystrojem historię i nowoczesność.

Ostatni punkt wyjazdu do szkolenie w Miejskiej Bibliotece Publicznej Galerii Książki im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu. Biblioteka nie wybrana przypadkowo, bowiem kilkakrotnie wygrywała ranking na najlepszą biblioteką w Małopolsce i od lat plasuje się w czołówce Rankingu Bibliotek Instytutu Książki i jest liderem pozyskiwania grantów z programów ministerialnych.

Wspaniały budynek, piękne wyposażenie, nowa technika i sprzęt – wszystko to zrobiło na nas wielkie wrażenie. Tam również uczestniczyliśmy w szkoleniu „Edukacja ekologiczna w bibliotece- jak w ciekawy sposób prowadzić warsztat ekologiczny dla dzieci”. Świetnie przygotowane warsztaty ekologiczne przybliżyły nam nie tylko samo pojęcie ekologii, ale przede wszystkim szeroko rozumiane zagadnienia związane z troską o naturę. Zajęcia miały charakter praktyczny, poznaliśmy ćwiczenia angażujące każdego do poznawania fascynującego świata roślin i zwierząt.

Tego rodzaju szkolenia edukacyjno-krajoznawcze pozwalają na integrację środowiska bibliotekarzy, wymianę doświadczeń, a także poznawanie nowych modeli zarządzania i organizacji warsztatów pracy innych bibliotek w Polsce. Dziękujemy wszystkim osobom, które zorganizowały czas i ciepło przyjęły nas w swoich progach, wszystkim uczestnikom szkolenia, a szczególnie Panu Mateuszowi Zajdlowi – zastępcy Burmistrza Miasta Lubań za jego obecność i zainteresowanie projektem od początku jego powstania.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025. Zadanie: “Kultura zbliża…zwłaszcza w bibliotece”.

Podobne wpisy