Zajęcia wakacyjne 2017

WAKACYJNE PONIEDZIAŁKI
„Bezpieczne wakacje“ – cykl zajęć plastycznych dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas wakacji.

WAKACYJNE WTORKI
„Z biblioteką po zdrowie“ – edukacja zdrowotna, zajęcia sportowe promujące aktywny tryb życia.

WAKACYJNE ŚRODY
„Zaczytana biblioteka“ – głośne czytanie fragmentów bajek i wierszy terapeutycznych połączone z rozmową na temat postaw i zachowań bohaterów; zajęcia plastyczne nawiązujące do przeczytanych tekstów.

WAKACYJNE CZWARTKI
„Zrób to sam“ – prace plastyczno – techniczne wykorzystujące surowce wtórne.

WAKACYJNE PIĄTKI
Zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne realizowane w oparciu o socjoterapię i arteterapię.

PONADTO
„Podróże uczą i bawią“ (wycieczki).
„Poznajemy uroki Lubania“ (spacery ukazujące przyrodę i zabytki miasta).
Turniej gier planszowych.

Podobne wpisy