Dofinansowanie działań promujących czytelnictwo

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH CZYTELNICTWO

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaniu znalazła się na liście wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie z Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w wysokości 4000,00 zł w ramach Programu Bank Dziecięcych Uśmiechów.

Głównym celem projektu jest zaprezentowanie dzieciom do 18 roku życia sposobu na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego z dala od telewizorów, komputerów i nałogów, a w zamian rozbudzić w sobie zainteresowania i umiejętności artystyczne, literackie, hobbystyczne poprzez poznanie klasyki literackiej i kanonu dzieł sztuki.

Projekt będzie realizowany od maja do listopada 2018 r. i zakłada cykl spotkań i wydarzeń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży mających na celu promocję literatury, czytelnictwa, zwiększenia roli biblioteki w społeczności lokalnej.

W ramach działań projektowych zaplanowano spotkania autorskie, warsztaty dla uczniów z ilustratorem książek dla dzieci, warsztaty tworzenia komiksów, wystawę ilustracji książkowych i inne.    

Informacje o planowanych wydarzeniach pojawiać się będą na stronie www.bibliotekaluban.pl i na portalu społecznościowym (Facebook) Miejskiej i Powiatowej Biblioteka Publiczna

w Lubaniu

Podobne wpisy