Biblioteka dla najmłodszych

Program Terapeutyczno-Edukacyjny „Biblioteka lecznicą duszy” to zajęcia cykliczne adresowane do najmłodszych czytelników. Za pomocą książki tradycyjnej, multimediów dzieci poznawały klasykę literatury dziecięcej, a także najnowsze i najciekawsze pozycje literatury dziecięcej. Zaskakującym jest dla środowiska bibliotekarzy zjawisko, iż najmłodsze pokolenie nie zna już klasycznych bajek i baśni. Spędzanie czasu przed tabletami i telefonami sprawiło, że klasyczna baśń stała się démodé i trudno wychowywać świadomego czytelnika bez znajomości klasyki literatury. Niewielki czas przeznaczony na czytanie skutkuje wśród młodego pokolenia coraz skromniejszym słownictwem, nieumiejętnością określania
i nazywania swoich emocji. Na prowadzonych zajęciach podczas dzieci uczyły empatii, radości, radzenia sobie z własnymi emocjami, lękami oraz niepewnością.
Przeczytana i przeanalizowana lektura skłaniać miła dzieci do refleksji, uczyć wyciągania wniosków, poszukiwania rozwiązań.

W ramach zadania zajęcia odbywały pod hasłem „Podróże w dziecięcy świat…” i „Kolorowa Biblioteka” i był to element projektu “Biblioteka dla każdego” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Podobne wpisy