·

Dofinansowanie Partnerstwo dla książki jest nasze!

Otrzymaliśmy dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Partnerstwo dla książki. Kwota to aż 19500 zł!

“Nasze miejsce- biblioteka” zakłada zorganizowanie, co najmniej 23 wydarzeń promujących literaturę, edukację i kulturę do końca roku.

Przy pomocy książki, literatury i innych mediów zaprezentowany zostanie społeczeństwu kreatywny sposób na życie zachęcający do rozwijania pasji przy pomocy słowa pisanego.

Działania te będą też okazją do korzystania z oferty biblioteki, co w efekcie długofalowym przyniesie ugruntowanie kulturotwórczej roli biblioteki jako miejsca aktywizującego społeczność lokalną.

Będzie to również okazja do prezentowania rozszerzonego katalogu usług, jaki oferuje biblioteka.

Celem naszego projektu jest nie tylko udostępnienie przestrzeni do przechowywania książek, ale także uczynienie biblioteki pulsującym sercem życia kulturalnego w naszej społeczności.

Z wielką radością i energią zabieramy się do szczegółowego harmonogramu. Szczegóły wkrótce!

Partnerstwo dla książki

Program służy prowadzeniu: szkoleń bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych, działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych, szkoleń księgarzy zatrudnionych w księgarniach stacjonarnych, działań promujących księgarnie stacjonarne.

Zasadniczym celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym. Program umożliwia też wsparcia dla zadań, które wysoką wartość merytoryczna łączą z potencjałem komercyjnym – pod warunkiem, że wsparcie mieści się w dopuszczalnych limitach pomocy publicznej.

Nowoczesna biblioteka publiczna powinna być otwartą dla wszystkich przestrzenią usługową. Miejscem zaufania społecznego, kreującym wspólnotę, współpracującym z innymi, działającymi lokalnie instytucjami i organizacjami tak, by formować miejscową sferę kulturalną i społeczną. To instytucja płynna – taka, która szybko reaguje na wszelkie zmiany zachodzące zarówno w społecznościach lokalnych, jak i te, które wiążą się z rozwojem nowych technologii, inaczej kształtujących nawyki czytelnicze. Dla bibliotekarzy oznacza to konieczność ustawicznego zdobywania nowych umiejętności i kompetencji, które pozwolą im na skuteczniejsze działania w zakresie animowania kultury i życia społecznego. Oznacza to także potrzebę wdrażania w bibliotekach nowych narzędzi i usług, zwłaszcza takich, które przyciągną i zatrzymają w bibliotece użytkowników młodych.

Podobne wpisy