·

Dofinansowanie z programu EtnoPolska

Dostaliśmy dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska! Próbowaliśmy wiele razy, wreszcie się udało!

Do połowy października 2024 r. będziemy mogli zrealizować nasz projekt „Opowieści o tradycji, w których smakuje przeszłość”.

Za jego główny cel przyjęliśmy prowadzenie edukacji regionalnej, skupiającej się na tradycjach lokalnych. Będą i warsztaty, spotkania edukacyjne, etnograficzne, artystyczne oraz wycieczki edukacyjne!

Będzie się działo!

EtnoPolska

Program EtnoPolska jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych i regionalnych, dla których ważne jest dziedzictwo odwołujące się do tradycji społecznych, kulturowych i religijnych różnych grup społecznych. Istotnym elementem założeń jest twórcza i kreatywna integracja lokalnych oraz regionalnych środowisk zarówno amatorskich, jak i profesjonalnych, bezpośrednio z odbiorcami działań.

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej oraz uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. Ważne dla realizacji celów programu są działania na rzecz trwałości tradycji, ich twórcze wykorzystanie oraz badanie i propagowanie współczesnych zjawisk etniczno-kulturowych, szczególnie zachodzących na polskiej wsi. W ramach programu dofinansowuje się przedsięwzięcia popularyzujące dziedzictwo kulturowe, działania z zakresu edukacji regionalnej oraz upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nimi, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

W ramach programu realizowane są zadania z zakresu twórczości ludowej i amatorskiej wielu dziedzin, uwzględniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, które w istotny sposób wpływają na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację, i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury.

Za wartościowe uznaje się także działania związane z inwentaryzacją lokalnych zabytków kultury tradycyjnej, a także tworzenie rejestru zjawisk zaliczanych do niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Podobne wpisy