DOFINANSOWANIE DLA LUBAŃSKIEJ BIBLIOTEKI

Miło nam poinformować, że Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu została jedną, z 49 bibliotek w całym kraju, które otrzymały dofinansowanie z programu BLISKO, czyli BIBLIOTEKA – LOKALNOŚĆ – INICJATYWY – SPOŁECZNOŚĆ – KOOPERACJA – ODDOLNOŚĆ w ramach Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Instytucji udało się pozyskać rekordową kwotę 100 000,00 zł na realizację dwuletniego zadania pod nazwą „Kultura zbliża…zwłaszcza w bibliotece”.

Nie byłoby tego sukcesu bez wsparcia Gminy Miejskiej Lubań, która zwiększyła dotację podmiotową dla biblioteki stanowiąca wkład własny i umożliwiającą realizację projektu.

Dzięki pozyskanym środkom biblioteka, wspólnie z zaangażowanymi partnerami, zrealizuje wiele wspaniałych wydarzeń. Będą to między innymi szkolenia dla bibliotekarzy i przedstawicieli partnerów, dające konkretne korzyści – narzędzia i umiejętności. Wspólnie z partnerami przygotowane zostaną wydarzenia artystyczne (koncerty, występy teatralne, prelekcje).

Ważnym działaniem w ramach zadania będzie  przygotowanie procedury konkursowej, dzięki której w 2022 roku zrealizowane zostaną inicjatywy kulturalno-edukacyjne zaproponowane przez mieszkańców.

Działania dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Podobne wpisy