·

Dotacja – Kultura w sieci

SUKCES! SUKCES!

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaniu otrzymała kolejną dotację. Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do programu dotacyjnego „Kultura w sieci” finansowanego ze środków MKIDN na wsparcie i rozwój działalności kulturalnej i artystycznej w sieci czasie epidemii koronawirusa.

Otrzymaliśmy grant w wysokości 24400,00 zł i jest to ogromny sukces, bowiem do programu zgłoszono łącznie 5948 wniosków. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wyłoniono 1182 zwycięskie projekty, w tym nasz, który znalazł się na wysokim, bo 334 miejscu.

Już od czerwca obserwujcie stronę internetową Biblioteki i profil na Facebooku.

Podobne wpisy