Jak się zapisać? Wskazówki dla Czytelnika

Jak się zapisać?

Aby zostać Użytkownikiem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu, należy odwiedzić jeden z działów, bądź filii Biblioteki i okazać dowód osobisty. Czytelników niepełnoletnich zapisują rodzice lub opiekunowie prawni, którzy tym samym, biorą odpowiedzialność za zapis osoby niepełnoletniej.

Po okazaniu dowodu osobistego, zostaje wydana bezpłatna karta biblioteczna obowiązująca we wszystkich działach i filiach Biblioteki. Oznacza to, że od stycznia 2018 roku zapis do Biblioteki odbywa się tylko raz. Po rejestracji np. w Wypożyczalni Ogólnej dla Dorosłych (Rynek-Ratusz), nie muszą już się Państwo zapisywać przy wypożyczaniu książek, np. w Filii nr 3 przy ul. Łużyckiej.  Karta jest więc  „bibliotecznym dowodem tożsamości”, dlatego należy okazywać ją podczas każdej wizyty w Bibliotece. Warunkiem otrzymania karty jest zapoznanie się
z Regulaminem udostępniania zbiorów Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu oraz zobowiązanie się podpisem do przestrzegania jego zasad.

Dane osobowe podane podczas zapisu podlegają ochronie i nie ma możliwości, aby wydostały się poza Bibliotekę.

Termin ważności karty wygasa po roku od jej wydania. Aby kontynuować korzystanie z usług Biblioteki przez kolejny rok, muszą Państwo aktywować kartę, dzwoniąc lub odwiedzając osobiście jeden z działów lub filii. Każdy przypadek utraty karty proszę niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

Książkę można wypożyczyć na okres 4 tygodni (w Czytelni na okres 2 tygodni) i dwukrotnie przedłużyć termin jej oddania, pod warunkiem, że nie została zarezerwowana dla innego Czytelnika.

Za przetrzymanie książki zostanie naliczona kara w wysokości 0,10 zł za każdą dobę  przekraczającą termin zwrotu. W przypadku wypożyczenia, np. 5 książek, kara zostanie pomnożona o każdy kolejny wolumin.

Podobne wpisy