Szkolenie ,,Nowoczesny wizerunek bibliotekarza”

Szkolenie ,,Nowoczesny wizerunek bibliotekarza”

13 czerwca w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lubaniu odbyło się szkolenie pod interesującym hasłem „Nowoczesny wizerunek bibliotekarza”, w którym uczestniczyli bibliotekarze z lubańskiej biblioteki i placówek z Powiatu Lubańskiego. Szkolenie to było pierwszym spotkaniem w ramach cyklu warsztatów realizowanego projektu „Atrakcyjny bibliotekarz w nowoczesnej bibliotece” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ponad 20-osobowa grupa uczestników szkolenia dyskutowała nad rolą, jaką w obecnych czasach pełni biblioteka i bibliotekarz, o oczekiwaniach środowiska lokalnego, kreowaniu pozytywnego wizerunku bibliotekarza, czy też wyzwaniach, jakie wnoszą nowe technologie.

Praca w grupach roboczych z wykorzystaniem aktywnych metod szkoleniowych- mapa myśli, analiza SWOT, tworzenie kolażuprzyczyniła się do usystematyzowania posiadanej wiedzy, wypracowania pożądanych zachowań, by nasi użytkownicy byli coraz bardziej zadowoleni z oferowanych usług.

Podobne wpisy