Wakacje w Bibliotece

Zapraszamy na zajęcia wakacyjne.

Program spotkań:

WAKACYJNE PONIEDZIAŁKI
– „Bezpieczne wakacje“ – cykl zajęć plastycznych związanych z tematem bezpieczeństwa dzieci podczas wakacji oraz profilaktyka zagrożeń dotyczących uzależnienia od narkotyków i alkoholu,
– Ćwiczenie zachowań prospołecznych, zabawy integracyjne,
– Zajęcia edukacyjno – profilaktyczne (rebusy, łamigłówki, zagadki).

WAKACYJNE WTORKI
– „Z biblioteką po zdrowie“ – poznawanie zasad zdrowego stylu życia (edukacja zdrowotna),
– „Zrób to sam“ – zajęcia plastyczno – techniczne.

WAKACYJNE ŚRODY
– „Przygoda w bibliotece“ – głośne czytanie fragmentów bajek i wierszy terapeutycznych (Joanna Olech, Eliza Piotrowska, Grzegorz Kasdepke, Magdalena Kotowska i inni) połączone z rozmową na temat postaw i zachowań bohaterów wraz z ilustracją przeczytanych tekstów.

WAKACYJNE CZWARTKI
– „Nowe ze starego“ – prace plastyczno-techniczne z wykorzystaniem surowców wtórnych,
– Zajęcia z elementami sensoplastyki (w odniesieniu do przeczytanych bajek lub ich fragmentów czy też wierszy,
– „Poznaję siebie“- zajęcia socjoterapeutyczne.

WAKACYJNE PIĄTKI
– Zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne (z wykorzystaniem socjoterapii) prowadzone w różnych obszarach i aspektach rozwojowych oraz emocjonalnych),
– Arteterapia poprzez sztukę – wychowanie estetyczne poprzez różnego rodzaju prace plastyczno – techniczne (np. rysunek, zabawa z plasteliną i modeliną).

PONADTO:
– wycieczki do okolicznych miejscowości,
– „Uroki Lubania” – spacery połączone z poznaniem zabytków oraz przyrody,

Podobne wpisy