Zasady dostępu do zbiorów

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od września br. zostaje przywrócony wolny dostęp do zbiorów i usług. Stosując się do wytycznych funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii Covid-19 w Polsce, wydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bibliotekę Narodową oraz Sanepid stosujemy w dalszym ciągu konieczność i obowiązek zapewnienia maksymalnej ochrony przed zarażeniem zarówno naszych Czytelników jak i Pracowników.

1. Każda osoba wchodząca do Biblioteki ma obowiązek użycia płynu dezynfekującego znajdującego się przy wejściu.

2. Wchodząc do Biblioteki każda osoba ma obowiązek zasłonięcia nosa i ust (za wyjątkiem dzieci do 4 roku).

3. W strefie wolnego dostępu do zbiorów wprowadzony jest obowiązek założenia własnych rękawiczek ochronnych.

4. W strefie wolnego dostępu do zbiorów na I i II piętrze Biblioteki mogą przebywać maksymalnie 3 osoby.

5. Czytelnicy i Użytkownicy Biblioteki mają obowiązek zachowania pomiędzy sobą i pracownikami dystansu 1,5 metra (nie dotyczy rodzin).

6. Przy ladzie bibliotecznej może znajdować się maksymalnie 1 osoba.

Szanowni Państwo, zapraszamy po książki do biblioteki. Czytanie poprawia samopoczucie, rozluźnia, odstresowuje i dobrze wpływa na psychikę czytającego. A dobre samopoczucie ma istotny wpływ na odporność. Innymi słowy, dobra lektura wzmacnia odporność

Podobne wpisy