·

Duże zmiany w Bibliotece – katalogi kartkowe zastąpione katalogami komputerowymi.

Rok 2018 jest przełomowy dla działalności lubańskiej Biblioteki. Po kilku latach przygotowań udało się przenieść udostępnianie zbiorów, i obsługę Czytelnika na zupełnie inny poziom. Papierowe karty Czytelników zostały zastąpione przez elektroniczne karty biblioteczne z własnym numerem ID w postaci kodu kreskowego. Wszystkie informacje o Czytelniku dotychczas zapisywane na papierze trafiają na kartę z kodem kreskowym.

Katalog on-line umożliwia ponadto Czytelnikowi, który jest zapisany do Biblioteki zdalne zarządzanie kontem bibliotecznym. Dzięki temu Czytelnik może samodzielnie przedłużać terminy zwrotu i śledzić stan konta (ilość wypożyczeń, terminy zwrotu).

Karty książek stały się zbędne, gdyż na każdej pozycji umieszczony jest kod kreskowy rozpoznawany przez czytnik podłączony do komputera. Informacje o książce i dacie jej wypożyczenia są zapisywane na nowej karcie Czytelnika w systemie bibliotecznym. Przy zwrocie system rejestruje datę i zaznacza brak obciążeń na koncie bibliotecznym.

Tradycyjne katalogi kartkowe odeszły do lamusa, a ich miejsce zajęły komputery dostępne w każdym Dziale w Ratuszu oraz w każdej Filii.

To wszystko nie byłoby możliwe bez procesu retrospektywnego opracowania zbiorów. Wprowadzenie opisów bibliograficznych księgozbioru znajdującego się we wszystkich działach i filiach Biblioteki zajęło 3,5 roku. Opracowaniu towarzyszyła gruntowna selekcja. Zubytkowano łącznie 14030 zaczytanych, nieaktualnych woluminów, aby odświeżyć zasoby i zrobić miejsce dla nowości.

Prace przebiegały sprawnie dzięki czteroosobowemu zespołowi bibliotekarzy, całość monitorował informatyk z MiPBP w Lubaniu oraz informatycy z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

W październiku 2017 r. MiPBP przystąpiła do ostatniego etapu procesu unowocześniania systemu udostępniania – zakupiono sprzęt komputerowy oraz przeszkolono bibliotekarzy, aby wdrożyć moduł e-udostępniania, który zautomatyzuje proces wypożyczania księgozbioru.  Ostatni etap – opracowanie zbiorów Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Oddziału Zbiorów Obcojęzycznych zaplanowano na rok 2018.

Podobne wpisy