JAK WAŻNA JEST KOMUNIKACJA warsztaty dla młodzieży

11 października młodzież drugich i trzecich klas Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych uczestniczyła w warsztatach edukacyjno-terapeutycznych prowadzonych przez  trenera z Centrum Działań Profilaktycznych z Krakowa. Tematy spotkania, które miały być zaczątkiem do dalszej dyskusji – „Nie dla nietolerancji. Kształtowanie postaw prospołecznych i empatii” oraz „Granice wirtualnej wolności, cyberprzemoc” wymagały od młodzieży zaangażowania się w dyskusję, wysłuchania argumentów oponentów. Nie były to tematy łatwe, szczególnie te dotyczące tolerancji, relacji między młodymi ludźmi.

Warsztaty przebiegły w miłej i przyjaznej atmosferze. Prowadzący nawiązał dobry kontakt z młodzieżą, która początkowo ostrożnie angażowała w wykonywanie poleceń. Uczniowie wykazali się aktywnością, byli otwarci na propozycje zabaw ze strony terapeuty, nie czuli skrępowania. Treści wynikające ze spotkania warsztatowego ściśle korelują z aktualnymi potrzebami obecnej młodzieży.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu “Biblioteka zawsze w modzie – odsłona druga” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Podobne wpisy