KOLEJNY GRANT DLA LUBAŃSKIEJ BIBLIOTEKI!

Z wielką radością informujemy, iż Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaniu po raz kolejny otrzymała grant w wysokości 18000,00 zł w programie „Partnerstwo dla książki” na projekt złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie „Biblioteka w wielu odsłonach” na działania promujące książkę i bibliotekę.

Projekt będzie realizowany od kwietnia do grudnia 2022 r. i zakłada cykl spotkań i wydarzeń adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych mających na celu promocję literatury, czytelnictwa, zwiększenie roli biblioteki w społeczności lokalnej. Realizacja zadania przyczyni się do ugruntowania pozycji lubańskiej biblioteki jako ośrodka o skutecznym oddziaływaniu kreatywnym, zdolnego do inicjowania działań o charakterze artystycznym, podnoszących kompetencje intelektualne mieszkańców i umiejącego aktywnie współpracować z lokalnymi partnerami.

W ramach działań projektowych zaplanowano spotkanie autorskie z byłym żołnierzem GROMu, twórcami reportaży, cykl warsztatów o sztuce i spotkania z lokalnymi twórcami i pasjonatami. Odbędą się kolejne edycje wydarzeń wpisanych w kalendarz lubańskiej biblioteki – „Noc Bibliotek”, „Festiwal Kobiet”, warsztaty literacko-plastyczne „Drugie życie…”.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w proponowanych wydarzeniach.

Podobne wpisy