Pokaz mundurów Wojska Polskiego

Polskie formacje wojskowe organizowane w armiach państwach uczestniczących w I wojnie światowej mundurowano w mundury armii owych państw lub szyto z materiałów przez nie udostępnionych. Narodowe cechy munduru uzyskiwano przez nałożenie orła polskiego na wojskowe nakrycia głowy, a po odzyskaniu niepodległości za podstawowy ubiór wojskowy przyjęto umundurowanie Legionów z przełomu 1916 i 1917 roku. W kolejnych latach mundury ulegały stopniowym modyfikacjom.Na przegląd umundurowania polskich żołnierzy Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaniu zaprasza 19.X.2020 r. o godz. 10.00 na plac przed Ratusz

Podobne wpisy