Pomagajmy Ziemi codziennie – 27.04.2017 r.

Tym razem nasze spotkanie upłynęło pod hasłem „Pomagajmy Ziemi codziennie”. W ten sposób nawiązaliśmy do obchodzonego Dnia Ziemi. Dzieci wzięły udział w grze edukacyjnej, której głównym tematem była oczywiście ochrona przyrody. Następnie przy odtwarzanych odgłosach łona natury uczestnicy zajęć spacerowali po lesie pełnym odpadów. Zadaniem było zebranie ich
i odpowiednia segregacja do oznaczonych pojemników. Na koniec dzieci wykonały pracę  plastyczną – plakat zachęcający do szanowania naszej planety. Do zobaczenia za tydzień :).

 

 

Podobne wpisy