Zawody naszych marzeń – 06.04.2017 r.

Wczoraj odbyły się kolejne cykliczne zajęcia „Kolorowej Biblioteki”. Tym razem zastanawialiśmy się nad wyborem zawodów. Dlaczego ludzie wybierają zawody zagrażające życiu? Na czym polega praca poszczególnych profesji? Pomocną pozycją literacką był wiersz Stanisława Kraszewskiego „Zawody”. Dzieci dodatkowo brały udział w zabawie na dopasowywanie poszczególnych rekwizytów i plansz do wybranych nazw zawodów. Omówiliśmy szczególnie niebezpieczny zawód górnika wraz z próbą zachowań w wymyślonych sytuacjach w tunelu górniczym. Na koniec kierowca autobusu dowiózł dzieci do stacji Małego Artysty, gdzie własnoręcznie ozdabiały uprzednio wykonane wyroby z gliny.

Podobne wpisy