2024.04.16 – Biblioteka lecznicą duszy

Poniedziałkowy Światowy Dzień Sztuki stal się inspiracją do przygotowania wtorkowych zajęć. I tak oto…wspólnie z dziećmi udało nam się odkryć, że „sztuka niejedno ma imię”.

Podobno sztuką jest wszystko, co wzbudza emocje… Postanowiliśmy to sprawdzić. Doświadczyliśmy sztuki ukrytej w malarstwie, rzeźbiarstwie, muzyce, teatrze… Wygląda na to, że na tym naszym świecie istnieje wiele dziedzin sztuki. Każdy z nas wybrał, odkrył coś interesującego dla siebie i w sobie. Podczas zajęć nasze dzieci pokonywały swoje słabości, wzmacniały poczucie własnej wartości, uczyły się trudnej sztuki podejmowania decyzji. A doświadczając nowych rzeczy odkrywały, że wyobraźnia jest inspiracją każdej sztuki.

Na koniec zajęć nasi artyści mogli stworzyć swoje dzieła. Każdy skorzystał z własnego pomysłu. Na tym polega sztuka.

Podobne wpisy