Dostępność w Instytucjach Kultury

Spieszymy donieść, że szkolimy się i staramy się być coraz lepsi i bardziej świadomi!

Bierzemy udział w projekcie “Projektowanie Uniwersalne Kultury – Dostępność w Instytucjach Kultury”. Podejmuje on temat dostępności i włączania osób z niepełnosprawnością oraz seniorów w działania instytucji kultury. Jego celem jest poprawa dostępności instytucji kultury w przygotowaniu i realizacji oferty. Partnerem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wiemy, że jest u nas bardzo wiele do zrobienia w temacie dostępności. Niestety, aktualna siedziba Biblioteki nie pozwala na wiele zmian architektonicznych. Ale robimy, co możemy, czyli szkolimy się. Zmiana zaczyna się od głowy!

Nasza Biblioteka jest beneficjentem projektu „Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury”, który finansowany jest w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Podobne wpisy