KOLEJNY GRANT DLA LUBAŃSKIEJ BIBLIOTEKI!

Z wielką radością informujemy, iż Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaniu otrzymała w programie „Partnerstwo dla książki” grant w wysokości 23 200,00 na projekt złożony do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zadanie „Biblioteka zawsze w modzie- odsłona druga” na działania promujące książkę i bibliotekę.

Projekt będzie realizowany od kwietnia do grudnia 2021 r. i zakłada cykl spotkań i wydarzeń adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych mających na celu promocję literatury, czytelnictwa, zwiększenie roli biblioteki w społeczności lokalnej. Realizacja zadania przyczyni się do ugruntowania pozycji lubańskiej biblioteki jako ośrodka o skutecznym oddziaływaniu kreatywnym, zdolnego do inicjowania działań o charakterze artystycznym, podnoszących kompetencje intelektualne mieszkańców i umiejącego aktywnie współpracować z lokalnymi partnerami.

W ramach działań projektowych zaplanowano spotkania autorskie z autorami kryminałów, powieści fantasy, warsztaty dla uczniów i przedszkolaków z ilustratorem książek dla dzieci i wiele innych. Będą też spotkania i warsztaty realizowane online.

Podobne wpisy